FacebookTumblrPinterestInstagram

Όροι Διαγωνισμού

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο διαδικτυακός τόπος του online καταστήματος «www.kentia.gr» διοργανώνει διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου «www.kentia.gr» και του κοινωνικού δικτύου «https://www.facebook.com/www.kentia.gr/» Ο Διοργανωτής προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων του ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και να είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.


3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στο Διοργανωτή και τις συνεργαζόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι και Β’ βαθμού.


4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 04/07/2016 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 20/07/2016 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.


5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία στην φόρμα συμμετοχής που θα βρουν είτε στο online κατάστημα «www.kentia.gr», είτε στο κοινωνικό δίκτυο https://www.facebook.com/www.kentia.gr/, μέσω του τύπου προβολής διαφημίσεων «lead ads». H συγκεκριμένη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον του ιστοτόπου και παράλληλα στο κοινωνικό δίκτυο και οι νικητές θα ανακοινωθούν μέσω του δικτύου «https://www.facebook.com/www.kentia.gr/»


6. Δώρα. Το online κατάστημα «www.kentia.gr» προσφέρει 5 πακέτα και σετ δώρων. Ο διαγωνισμός αναδεικνύει συνολικά πέντε (5) τυχερούς. Η «www.kentia.gr» διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της. Η «www.kentia.gr»  ή οι διευθυντές ή στελέχη ή υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα δώρα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.
 Στις 21/07/2016 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση. Η κλήρωση του Διαγωνισμού θα αναδείξει (5) πέντε συνολικά νικητές. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή, θα πραγματοποιηθεί από το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών τόσο από το περιβάλλον του ηλεκτρονικού καταστήματος όσο και από το δίκτυο Facebook. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού που ορίζεται ανωτέρω.

8. Ενημέρωση για την Παραλαβή των Δώρων.
 Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο περιβάλλον του Facebook https://www.facebook.com/www.kentia.gr.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης και της αποστολής του σχετικού γραπτού μηνύματος ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο επιλαχών για την συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός πέντε (5)ημερών από την ημέρα αποστολής σε αυτόν του σχετικού γραπτού άλλως χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

 

9. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Η «www.kentia.gr» και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Επίσης, η παρούσα προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται, ούτε σχετίζεται με το Facebook, το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρει.

 

10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο.

 

11. Προσωπικά Δεδομένα. Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στον διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή στην κλήρωση, συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς την «www.kentia.gr» προκειμένου η τελευταία να προβεί κατά την εύλογη της κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος, στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος τους. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και στην συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στην «www.kentia.gr» ότι τα άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους παρέχουν στο Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς το Διοργανωτή όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. 

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο:  210 4817 888

 

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. H «www.kentia.gr» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί για σπουδαίο λόγο μονομερώς τους παρόντες Όρους.

 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

 

14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Ο Διοργανωτής προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων του ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο παράλληλα οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.